Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Body & Soul Heiloo, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Alkmaar onder nummer 57263361, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.bodyandsoulheiloo.nl.

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om foto’s, teksten of andere materialen van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website ga je akkoord met onderstaande bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Body & Soul Heiloo streeft naar een zo actueel mogelijke website, met daarop correcte informatie. Mocht ondanks deze inspanningen de gepubliceerde informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Voor eventuele verbeteringen hou ik mij aanbevolen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Ik behoud mijn recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enig voorafgaande melding.

Body & Soul Heiloo heeft met deze website alleen als doelstelling om belangstellenden in alternatieve behandelwijzen te informeren over wat haar diensten inhouden en mogelijk kunnen betekenen voor hun gezondheid en algehele welzijn.

De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en ik adviseer je dan ook om altijd je arts te raadplegen voor specifieke informatie over je gezondheid.

Body & Soul Heiloo kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie.

 

Scroll naar top