Klachten
procedure

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als zorgverlener te voldoen aan de Wkkgz. Een wet waarin door de overheid is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over die zorg. Om te voldoen aan de Wkkgz is het noodzakelijk om te beschikken over een klachtenreglement, een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie.

Body & Soul Heiloo staat bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg geregistreerd.

Wat betekent dit voor jou als klant?

Als je niet tevreden bent over de door mij verleende zorg aan jou bespreek je dit eerst met mij. Komen wij niet tot een oplossing dan kan je vervolgens een klachtenprocedure in gang zetten.

Voor het in gang zetten van de klachtenprocedure klik hier

Scroll naar top