Privacy
verklaring

Privacyverklaring

*Body & Soul Heiloo is een professionele praktijk waar je terecht kunt voor individuele behandelingen, groepslessen en workshops.
*Contact gegevens:
Adres: Hoogeweg 9-B 1851 PG Heiloo
website: www.bodyandsoulheiloo.nl
e-mail: info@bodyandsoulheiloo.nl
Telefoonnummer: 06 44 42 43 36

*Body & Soul Heiloo vraagt bij het maken van een afspraak naar je telefoonnummer en e-mailadres. Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar jouw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op jouw situatie af te kunnen stemmen.
Een overzicht van de gegevens die ik aan je vraag:
Voornaam en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Telefoonnummer
E-mailadres
Beroep en werkomstandigheden
Sport/hobby’s
Bijzonderheden gezondheid

*Body & Soul verwerkt je (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
-Om de behandeling goed op jouw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven.
-Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen jouw klachten en de oorzaak ervan. 
-Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
-Voor het afhandelen van de betaling.
-Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

*De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

*De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in een afgesloten kast en afgesloten praktijkruimte bewaard. Body & Soul houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Tevens wordt van elke klant het email adres opgeslagen in een database bestand van de website, zodat ik in geval van calamiteiten over het klantenbestand kan beschikken en contact met u kan opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Body & Soul Heiloo en de beheerder van de website.
Heb je je alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang je ingeschreven staat, zodra jij je uitschrijft worden binnen een maand jouw gegevens verwijderd.

*Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van jouw gegevens en ook om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.
Neem hiervoor contact op met Body & Soul Heiloo.

*Je hebt het recht op overdracht van jouw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van jouw gegevens. Neem hiervoor contact op met Body & Soul Heiloo.

*Body & Soul Heiloo gaat heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Mocht je echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met mij op. Als je klachten hebt over hoe ik met jouw gegevens omga, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

*Je kan mijn website bezoeken zonder mee te delen wie je bent of mij informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

*Body & Soul Heiloo heeft een verwerkersovereenkomst met WP-Solutions webhosting. Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van mijn website.
Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief word je naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Body & Soul Heiloo en de beheerder van de website.

Scroll naar top